SPIROS Tavern

SPIROS

MILIA

490 84, Kinopiastes, Corfu

Tel: 266 105 6318